Bezpieczeństwo i higiena pracy

 • prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych dla pracowników i osób kierujących pracownikami
 • opracowanie treści przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia warunków pracy w zakresie BHP
 • opracowanie instrukcji BHP w zakresie użytkowania środków ochrony indywidualnej, jak również pełnienia nadzoru oraz doradztwa dla Pracodawców
 • przeprowadzanie przeglądów w zakresie BHP: pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń
 • sporządzania dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy, wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy
 • wykonywanie analizy stanu BHP, audyty wewnętrzne budynków i stanowisk pracy
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy oraz rocznej oceny stanu BHP
 • prowadzenie rejestru czynników szkodliwych, rakotwórczych, biologicznych oraz kart pomiarowych
 • opracowywanie wykazu prac wzbronionych, niebezpiecznych i szczególnie niebezpiecznych
 • współdziałanie w reprezentowaniu "Zleceniodawcy" przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną w sprawach dotyczących BHP
 • sporządzanie oceny ryzyka zawodowego uwzględniając środki prewencyjne ograniczające poziom ryzyka
 • udział w pracach zespołu powypadkowego

Ochrona przeciwpożarowa

 • prowadzenie szkoleń  PPOŻ
 • przeprowadzanie przeglądów w zakresie PPOŻ pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń
 • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa PPOŻ
 • obliczanie gęstości obciążenia ogniowego, wyznaczanie stref, itd.
 • doradztwo w zakresie PPOŻ
 • oznakowanie obiektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy (indywidualnych, ciężkich, śmiertelnych i zbiorowych), wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy, wypadków w drodze do i z pracy

Ochrona środowiska

 • kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska
 • audyty środowiskowe oraz oceny oddziaływania na środowisko
 • opracowanie wszelkiego rodzaju dokumentacji wynikających z obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony środowiska
 • usługi doradcze dotyczące ochrony powietrza, powierzchni ziemi i wód oraz gospodarki odpadami

 


 

   


 

Nowości

ZOBACZ WSZYSTKIE -
 • 04/02/2016 w Nowości

  Nie wszystkie umowy śmieciowe będą obciążone składkami ZUS

  W 2016 r. zmieniają się przepisy dotyczące oskładkowania umów cywilnopranywch. Czy to oznacza, że umowy o dzieło oraz umowy zlecenia zawarte ze studentami będą podlegały składkom ZUS? Wg. http://www.kadry.abc.com.pl / wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. przepisy u.z.u.s.u.s. nie przewidują zmian w zakresie...
 • 03/08/2016 w Nowości

  Kto powinien się przygotować do kontroli PIP w 2016r.?

  Zgodnie z założeniami programowymi (wg. e-specjalistabhp.pl ) PIP na lata 2016-2018 należy spodziewać się kompleksowych kontroli obejmujących przestrzeganie prawa pracy, w tym bhp w: zakładach produkcyjnych, które nie były kontrolowane w ciągu ostatnich 5 lat, zakładach związanych z przetwórstwem drewna i papieru,...

 

 


 

START